กำหนดการตารางขบวนแห่พระเทศกาลกินเจ (อิ้วเก้ง) ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2559

Alternative Hotel

กำหนดการตารางขบวนแห่พระเทศกาลกินเจ (อิ้วเก้ง) ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2559

กำหนดการตารางขบวนแห่พระเทศกาลกินเจ (อิ้วเก้ง) ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 01 - 09 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ. 2559 วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2559

กำหนดการตารางขบวนแห่พระเทศกาลกินเจ (อิ้วเก้ง) ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2559

ตารางขบวนแห่เทศกาลกินเจ 2559


Share This:

ความคิดเห็น

Top