บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015

Alternative Hotel

บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015

บรรยากาศการประกวด PHUKET CLASSIC 2015 วันที่ 8 พ.ย. 2558 ณ Central Festival Phuket​

ผลการประกวด - Men’s Model Open-PHUKET CLASSIC 2015
THE 1ST PLACE: No.10 นาย อธิป อนันทวรรณ
THE 2ND PLACE: No.4 Mr. Shervin Soundi
THE 3RD PLACE: No.20 นาย กฤติน พงษ์อนันต์
THE 4TH PLACE: No.22 นาย บุญฤทธิ์ พิบูลย์
THE 5TH PLACE: No.17 นาย ดำรงศักดิ์ สวัสดิสาร

ผลการประกวด - Women’s Model Open-PHUKET CLASSIC 2015
THE 1ST PLACE: No.29 Ms. Svetlana Svarovskaia
THE 2ND PLACE: No. 30 Ms. Anna Rybalko
THE 3RD PLACE: No. 25 นางสาว รุ่งนภา รุ่งเรือง
THE 4TH PLACE: No. 26 Ms. Kseniia ustymenko
THE 5TH PLACE: No. 27 นางสาว สุวรรณษา จันทะสุวรรณ์
THE 5TH PLACE: No. 28 นางสาว นันท์ณรัตน์ รัตนพันธ์

ผลการประกวด -Men’s Physique Open (Body Classic) - PHUKET CLASSIC 2015
THE 1ST PLACE: No. 38 Mr. Azahar Mahamad
THE 2ND PLACE: No. 36 Mr. Mehdi Abolghasem Fallah
THE 3RD PLACE: No. 35 นาย ณัฐพงศ์ พลีตา
THE 4TH PLACE: No. 58 นาย สุเมธ ใจอาจ
THE 5TH PLACE: No. 37 นาย ณรงศักดิ์ พันธุศักดิ์

ผลการประกวด -Men’s Bodybuilding Less than 75 Kg (-75 kg) PHUKET CLASSIC 2015
THE 1ST PLACE: No. 44 นาย ประเสริฐ เจียรชัชวาลวงศ์
THE 2ND PLACE: No. 60 นาย โสภณ บุญยิ่ง
THE 3RD PLACE: No. 39 นาย ผไทวัฒน์ เอลกวัฒน์
THE 4TH PLACE: No. 41 นาย เดชชนะ ดับทุกข์
THE 5TH PLACE: No. 38 Mr. Amsyar Anaqie Azahar

ผลการประกวด -Men’s Bodybuilding Less than 85 Kg (-85 kg)-PHUKET CLASSIC 2015
THE 1ST PLACE: No.50 Mr. Shaifulhaq Bin Ahmad
THE 2ND PLACE: No.47 Mr. Vladyslav Pokunevich
THE 3RD PLACE: No.51 Mr. Mohamad Jalovk
THE 4TH PLACE: No.45 นาย คมศักดิ์ แซ่หว่อง
THE 5TH PLACE: No.46 Mr. Rocco Shotorbani

ผลการประกวด -Men’s Bodybuilding More than 85 Kg (+85 kg)-PHUKET CLASSIC 2015
THE 1ST PLACE: N.57 Mr. Denis Cherkesov
THE 2ND PLACE: No.56 Mr. Victor Wallace
THE 3RD PLACE: No.52 Mr. Esmail Allahverdi
THE 4TH PLACE: No.53 นาย จิรายุ สิริประภาวรรณ
THE 5TH PLACE: No.29 นาย สุดใจ จันทะเหล็ก

ข้อมูลจาก : Phuket classic fanpage

บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015


บรรยากาศการแข่งขัน PHUKET CLASSIC 2015

ดูรูปเพิ่มเติม Click >>> Phukej


Share This:

ความคิดเห็น

Top