ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558

Alternative Hotel

ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558

กำหนดการตารางขบวนแห่พระเทศกาลกินเจ (อิ้วเก้ง) จังหวัดภูเก็ต 

วันที่ 13 - 21 ต.ค. 58 รายละเอียดดังนี้ 

วันพุธที่        14 ต.ค.58  ศาลเจ้าจ้อสู่ก่ง (นาคา)

วันพฤหัสที่    15 ต.ค.58  ศาลเจ้าสะปำ (กวนอู) 

วันศุกร์ ที่     16 ต.ค.58  ศาลเจ้าสามกอง

วันเสาร์ที่      17 ต.ค.58  ศาลเจ้าท่าเรือ และศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

วันอาทิตย์ที่   18 ต.ค.58  ศาลเจ้าบางเหนียว

วันจันทร์ที่     19 ต.ค.58  ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

วันอังคารที่    20 ต.ค.58  ศาลเจ้ากะทู้และศาลเจ้ายกแค่เก้ง ซ.พะเนียง

วันพุธที่         21 ต.ค.58  ศาลเจ้าหล่อโรง

ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต พ.ศ.2558


Share This:

ความคิดเห็น

Top