ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า

Alternative Hotel

ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า

ร้านเก่าแก่ทั้งสูตรการทำเส้นหมี่เองและรสชาติมานานกว่า 100ปี โดยสืบทอดสูตรจากอาจารย์ผ่านรุ่นต่อรุ่นมาสู้ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3  ร้านนี้จะมี 2 เส้น คือ เส้นบะหมี่ไข่ทำเองหรือหมี่ไข่กวางตุ้ง จะมีความเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์ และเส้นใหญ่ การผัดยังใช้วิธีผัดแบบโบราณที่เรียกว่าการคั่ว โดยเริ่มแรกจะเอาเส้นมาคั่วให้มีกลิ่นหอมไหม้ จากนั้นก็ใส่หมูแดง ลูกชิ้นปลา และผัก รสชาติอร่อยจนติดปาก ร้านจะเปิดบริการ 10.30 – 16.00 .


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


ร้านหมี่โกล้าน ลกเทียนเจ้าเก่า


Share This:

ความคิดเห็น

Top